Ossec的agent安装

下载安装包:

https://bintray.com/artifact/download/ossec/ossec-hids/ossec-hids-2.8.3.tar.gz

tar -xzvf ossec-hids-2.8.3.tar.gz

cd ossec-hids-2.8.3

./install.sh

Ossec的agent安装

根据提示进行下一步:

Ossec的agent安装

Ossec的agent安装

下图为在服务器上进行增加agent的工作:

Ossec的agent安装

下图为在服务端进行导出key的工作:

Ossec的agent安装

 

把服务器生成的key导入到agent中:

Ossec的agent安装

启动agent服务即可:

Ossec的agent安装

京ICP备11047313号-21